Revize - Opava - Ostrava - revizní technik - Elektrikář - elektromontážní práce Opava

MENU
Přejít na obsah

Revize pro Opavu a Ostravu
Jaké revize děláme?
Revize elektro bez omezení napětí a elektrorevize bez omezení napětí.
Revize rodinných domů
Revize bytů a domovních vchodů
Revize elektrospotřebičů a revize elektro nářadí.
Revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000V.
Revize hromosvodů a revize hromosvodu.
Revize elektrozařízení vn a vvn.
Revize, montáž a opravy elektrozařízení bez omezení napětí.
Pravidelné revize v průmyslu
Cena pravidelné revize je od 75 Kč
Opava pro revize elektrických zařízení
Proč dělat revize v komerečních objektech a v průmyslu?

Revize elektrických spotřebičů jsou prevencí před úrazem elektrickým proudem a před požárem způsobeným poškozeným spotřebičem. Některé vady nejsou vidět na první pohled, ale revize je odhalí. Provádění revizí je mimo jiné jedním ze základních požadavků při certifikaci podle ISO 9001.

Zákonné povinnosti - provádění revizí spotřebičů je zakotveno v několika předpisech od zákona 309/2005 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§4, odst.1, písm.c), přes nařízení vlády 378/2001 Sb. až po technické normy ČSN 33.1610 a ČSN 33.1600.

Předcházení úrazům a závadám - revize zpravidla odhalí možné příčiny úrazu nebo poškození spotřebiče dříve, než k němu dojde.

Pojistné plnění - pojistné plnění může být (a zpravidla bývá) při nedodržení zákonných povinností pojišťovnou kráceno. Revize elektrických spotřebičů jsou zákonnou povinností.

Úspora peněz - investice do revize nejsou vyhozené peníze. Revize může odhalit závadu zařízení, která může způsobit někomu úraz nebo poškodit toto zařízení. Cena revize je zlomkem toho, co pak zaplatíte za opravu nebo odškodnění.

Bezpečnost - s úrazem pracovníka nebo požárem může firma také skončit. Málokdo si to připustí, ale je to tak. Prevence riziko podobných událostí výrazně snižuje.

Ochrana při inspekci - inspektorát práce kontroluje tuto oblast poměrně často. Pokuta za nedodržení je až 1 mil. Kč. Řádně provedená revize Vás před ní chrání (pozor na kvalifikace - v tuto chvíli mohou revize spotřebičů provádět pouze revizní technici).
Certifikace podle ISO 9001 - doložení řádného provádění revizí spotřebičů je jedním ze základních požadavků při certifikaci podle ISO.Návrat na obsah